Om Stanger Eiendom AS

Stanger Eiendom AS er et selskap i Maura som ligger i Nannestad kommune. Stanger eiendom AS kjøper og utvikler eiendom lokalt i Nannestad. Vi kjenner området meget godt, da vi har lang lokalkunnskap om Nannestad kommune. Stanger Eiendom AS bruker lokale aktører i sin virksomhet, slik at man har full kontroll i hele byggeprosessen.

Gjennom å utvikle attraktive eiendommer på en optimal måte, samtidig som vi bygger moderne og funksjonelle boliger med gode planløsninger, er vi med på å skape en god ramme. Vi har derfor høyt fokus på arkitektur og prosjektenes estetiske kvaliteter.

Vi bygger energieffektive boliger og benytter oss av entreprenører som har miljøfokus og etterstreber minst mulig forurensing og materialsvinn på byggeplassen.

Nøkkelkvaliteter

  • Stanger Eiendom AS er en eiendomsutvikler med hovedsatsing i Nannestad kommune. Vi er med i prosessen fra uregulert tomt, til en nøkkelferdig bolig.

  • Stanger Eiendom AS bruker lokale entreprenører og leverandører.

  • Vi ønsker å bygge kvalitetsprosjekter som vi kan være stolte av i ettertid.

  • Hvert enkelt prosjekt er unikt, og hver enkel tomt har en verdi for lokalmiljøet.

  • Vi ønsker å  stedtilpasse våre prosjekter slik at de harmonerer med nærmiljøet.